Antik Yunan filozofu Epictetus tarafından motivasyon yaşam alıntı.